Skok na hlavní stránku
Reklama

Registrace nového kamenného obchodu

Přečtěte si podrobně Ujednání mezi Vámi a provozovatelem iElektro.cz:

Ujednání mezi provozovatelem internetových stránek iElektro.cz: Evžen Šťastný Špirkova 524 142 00 Praha 4 IČO: 70371601 stastny@ielektro.cz (dále jen Provozovatel) a zájemcem o zapsání obchodu či obchodů do seznamu obchodů na iElektro.cz (dále jen Zájemce) 1. Úvod Součástí internetových stránek iElektro.cz je seznam, do kterého může zdarma zapsat svůj obchod (kamenný i internetový) každý Zájemce, který je vlastníkem živnostenského listu, tedy každá fyzická nebo právnická osoba, která podniká na základě zákona č.455/1991 Sb, o živnostenském podnikání. V případě, že Zájemce nesplňuje tuto podmínku, je Provozovatel oprávněn okamžitě zrušit celý Zájemcův záznam v seznamu obchodů na iElektro.cz. 2. Cena služeb Základní záznam obchodu Zájemce na iElektro.cz je zdarma. Zájemce není povinen platit Provozovateli jakékoli poplatky ani provize z uzavřených obchodů. Veškeré finanční transakce mezi Zájemcem a zákazníkem Zájemce probíhají zcela v režii Zájemce a Provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. Placené služby navíc jsou proužková a jiná reklama nebo propagace na iElektro.cz. 3. Podmínky vedení záznamů obchodu Zájemce je povinen zapsat pravdivé údaje o své firmě, obchodu nebo službě na iElektro.cz.V případě údajů, které nebudou pravdivé, tedy nebudou odpovídat skutečnosti, je Provozovatel oprávněn registraci tohoto Zájemce okamžitě zrušit. Zájemce může na iElektro.cz zaregistrovat a provozovat libovolné množství obchodů a služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit záznam takového Zájemce, který svým jednáním bude podle mínění Provozovatele poškozovat dobré jméno a zájmy iElektro.cz nebo zájmy Provozovatele této služby. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit provoz systému kromě tohoto Ujednání dále Řádem internetových služeb, který bude v případě podrobné úpravy podmínek vystaven na internetu na doméně www.iElektro.cz. 4. Aktuálnost záznamů V zájmu Provozovatele je kvalitní, bezchybný, rychlý a dlouhodobý provoz služby iElektro.cz.Zájemce bere na vědomí, že je povinen každých šest měsíců potvrdit aktuálnost dat záznamů svých obchodů, udržovat data svých záznamů po celou dobu jejich vedení na iElektro.cz v aktuální formě a především udržovat aktuální data týkající se kontaktů mezi ním a Provozovatelem. Pokud Zájemce na e-mailovou výzvu Provozovatele pro aktualizaci dat neodpoví, Provozovatel bude považovat zapsaná data Zájemce za zastaralá a takové záznamy budou zrušeny. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit data a umístění záznamů Zájemce, pokud neodpovídají obsahu ze záznamu aktuálně přístupných stránek, případně záznam vyloučit. 5. Odpovědnost a záruky Provozovatele Zájemce souhlasí s provozem záznamu svého obchodu na iElektro.cz na své vlastní riziko. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému iElektro.cz a souvisejících služeb. Je v zájmu Provozovatele veškeré služby a funkce iElektro.cz poskytovat zájemci v maximální možné kvalitě. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah a provozování záznamu obchodu nebo služby Zájemce na iElektro.cz, stejně jako za jeho zboží, služby, kvalitu distribuce a finanční transakce. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat Zájemce. Provozovatel se zavazuje, že žádné osobní a obchodní údaje získané zápisem Zájemce do iElektro.cz kromě těch, které jsou veřejně dostupné na tomto systému, nepoužije k žádným účelům mimo vlastní potřeby pro aktualizaci dat, informování Zájemce o změnách na iElektro.cz a ani je nepředá třetímu subjektu. Zájemce odpovídá za škodu, kterou způsobí Provozovateli porušením tohoto Ujednání. Provozovatel může změnit nebo zrušit poskytování služby iElektro.cz i bez upozornění, bez povinnosti náhrady vůči jakémukoli uživateli, nebo třetí straně. 6. Obsah internetových obchodů Zájemce se zavazuje, že žádné záznamy firem, obchodů a služeb Zájemce nebudou v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem ani dobrými mravy. V případě, že Provozovatel zjistí porušení této podmínky, je oprávněn záznam Zájemce ihned zrušit. Provozovatel nenese odpovědnost za nabízené zboží a služby Zájemce.
Ne, s Ujednáním nesouhlasím Ano, s Ujednáním souhlasím
 
Máte-li dotaz nebo připomínky,
kontaktujte nás: info@ielektro.cz
 
Reklama na stránkách iElektro.cz
 
Copyright © 2001-7 iElektro.cz