Skok na hlavní stránku

Globální problémy 
Globální oteplování, naru?ování ozonové vrstvy, jaderná energie, zne?i?ťování vod, p?dy... 
AKTUALIZACE
Autor: Jouda (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2005 00:56

<HTML>Tyto stránky, které jsou údajn? zam??eny na ekologii, a jejich? cílem je zvednout v?eobecnou informovanost jak nám deklaruje jejich autor, tak tyto stránky bych doporu?oval aktualizovat podle sou?asného stavu v?deckého poznání. Neboť za t?ch tém?? 5 let, co zde tyto ?lánky visí, se událo mnoho zajímavých objev?, které se ji? mohou pon?kud rozcházet se záv?ry, které tu autor ?lánk? uvádí. Tak?e se p?imlouvám za v?eobecnou informovanost, zatím to spí? vypadá na v?eobecnou dezinformovanost.</HTML>

Má? recht ...
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 06.06.2006 14:24

S tímto souhlasím a zárove? souhlasím také s lidmi, kte?í tu o tob? tvrdí, ?e jsi nafoukanej debil, kterej ze sebe moc d?lá... A i kdybys na toto cht?l zase n?jak "chyt?e" reagovat, ani se nesna?, pon?vad? tohle jsou tak ubohý stránky (nezlobte se auto?i, ale je to fakt d?s a hr?za), ?e u? se tu NIKDY neobjevím.Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 ********  *******  **     **  ** **   ** 
 **    **   ** **  **  ***  ** **   ** 
 **    **     **  **  **** ** **   ** 
 ******  ********  **  **  ** ** ** **   ** 
 **    **   ** ********* ** ****  **  ** 
 **    **   **    **  **  ***  ** **  
 **     *******     **  **  **   ***  
Toto je moderované fórum. Vaši zprávu musí schválit moderátor nebo administrátor, do té doby bude skryta.


 
Máte-li dotaz nebo připomínky,
kontaktujte nás: info@ielektro.cz
 
Reklama na stránkách iElektro.cz
 
Copyright © 2001-8 iElektro.cz