Skok na hlavní stránku

Globální problémy 
Globální oteplování, naru?ování ozonové vrstvy, jaderná energie, zne?i?ťování vod, p?dy... 
Globální oteplování
Autor: Sonny (IP zapsáno)
Datum: 19.09.2004 09:55

<HTML>Mezivládní panel pro zm?nu klimatu (IPCC), mezinárodní organizace, která zkoumá klimatické zm?ny a shroma??uje nam??ené teploty z meteorologických stanic po celém sv?t?, zaznamenala od za?átku pr?myslové revoluce p?ed 200 lety oteplení o 0.6°C. Toto oteplení potvrdila satelitní m??ení teplot v atmosfé?e a také dynamické modely IPCC simulující chování klimatu, které svými výpo?ty nado?ekávání p?esn? kopírují k?ivku nam??eného oteplování, jak ukazuje následující graf:(p?íloha).Tak?e jestli to p?jde takhle dál, tak bi chom se m?li my v ?eský republice za pár stovek let jak na kanárech,...........ale mi u? se toho nedo?ijem.... :)</HTML>

Re: Globální oteplování
Autor: Jouda (IP zapsáno)
Datum: 20.09.2004 22:57

<HTML>No to je sice chytrá poznámka, ale nic ne?íká o tom, jaké bylo klima práv? p?ed t?mi 200 lety ... mimochodem, p?ed t?mi 200 lety, a ani p?ed 100 ... nebyla nikde po sv?t? tak hustá síť stanic jako je dnes. A bohu?el, ty modely jaksi neumí vysv?tlit klima a klimatické výkyvy v minulosti, tak nato? aby to um?ly do budoucnosti, zvlá?t? za p?edpokladu, ?e zdaleka nejsou jasné pochody a cirkulace CO2 v atmosfé?e. A ke v?emu se ukazuje a mnozí u? to také uznávají, ?e s tím na?ím Sluní?kem taky je?t? bude spousta legrace, co se na?í atmosféry tý?e.</HTML>

Re: Globální oteplování
Autor: Mrak (IP zapsáno)
Datum: 21.09.2004 22:31

<HTML>M??e? mi vysv?tlit, jak potvrdila satelitní m??ení oteplení za posledních 200 let o 0,6´ C ? Satelity jak známo, jsou vypou?t?ny teprve n?kolik posledních desetiletí ... A také je nutno zd?raznit, ?e statistická odchylka v uvedených m??eních je 0,5´ C. Co? je v daném materiálu uvedeno také :-) ... Jen si to chtít p?e?íst.</HTML>

Re: Globální oteplování
Autor: katakolajova@seznam.cz (IP zapsáno)
Datum: 30.11.2004 20:51

<HTML>prosím o poslání n?jakých fotografii o odpadcích!!!!</HTML>

Re: Globální oteplování
Autor: Jouda (IP zapsáno)
Datum: 02.12.2004 23:30

<HTML>Zajdi si n?kam k popelnicím a vyfoť si to, ne ?</HTML>

Re: Globální oteplování
Autor: Rouzy (IP zapsáno)
Datum: 19.12.2004 16:26

<HTML>Né asi. :-))))))</HTML>Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 **   ** **   ** **     ******     ** 
 **   ** **   ** **  **  **  **    ** 
 **   ** **   ** **  **  **       ** 
 **   ** **   ** **  **  **       ** 
 **   ** **   ** ********* **    **  ** 
 **   ** **   **    **  **  ** **  ** 
 *******  *******     **  ******  ****** 
Toto je moderované fórum. Vaši zprávu musí schválit moderátor nebo administrátor, do té doby bude skryta.


 
Máte-li dotaz nebo připomínky,
kontaktujte nás: info@ielektro.cz
 
Reklama na stránkách iElektro.cz
 
Copyright © 2001-8 iElektro.cz