Skok na hlavní stránku

Globální problémy 
Globální oteplování, naru?ování ozonové vrstvy, jaderná energie, zne?i?ťování vod, p?dy... 
problémy jsou tak pro? se ne?e?í
Autor: Adelaide (IP zapsáno)
Datum: 29.08.2003 21:43

<HTML>Ekologické problémy tu jsou ale my u? se jich bohu?el nezbavíme snad na?e d?ti ale in o tom velice pochybuji. Pro? to v?echno je ??? Je to v nás proto?e ?ijeme v té py?né p?edstav? ?e jsme páni tvorstva. Ale ty kte?í si uv?domují ?e i takový mravenec má v?t?í právo na ?ivot ne? ?¨lov?k tak ty se politici a ti co tomu stále v??í sna?í zersm??nit.UD?LEJME S TÍM N?CO!!!!!!!!!!!!!Ať si zaslou?íme tady ?ít a ?ít na krásné a op?t MOré Planet?</HTML>

Re: problémy jsou tak pro? se ne?e?í
Autor: Jouda (IP zapsáno)
Datum: 30.08.2003 13:53

<HTML>Hm dost hloupý p?ísp?vek, autor(ka) se bude muset ješt? moc a moc u?it a studovat ....</HTML>

Re: problémy jsou tak pro? se ne?e?í
Autor: Adelaide (IP zapsáno)
Datum: 31.08.2003 17:57

<HTML>Autorka studuje a ?im víc se toho dozvídá tak tím víc jí to trápí co se s?je ?e málo kdo má to ?t?stí a doká?e n?co ovlivnit. to byl velice emocionální výk?ik do sv?ta. D?kuji</HTML>

Re: problémy jsou tak pro? se ne?e?í
Autor: Jouda (IP zapsáno)
Datum: 03.09.2003 22:28

<HTML>Zkusím autorce tedy doporu?it, a? se p?edevším v?nuje studiu. Až dostuduje, n?ch? si pak d?lá revoluci.</HTML>

Re: problémy jsou tak pro? se ne?e?í
Autor: Laik (IP zapsáno)
Datum: 11.09.2003 19:23

<HTML>P?edstava, ?e p?ízp?vkem do tohoto fóra se n?co zm?ní, mi p?ijde velice naivní, ale pomlouvání jiných p?ísp?vk? je u? UBOHÉ! A? ?lov?k doká?e n?co v?t?ího, ne? je pomluva cizích názor?, mo?ná bude mít smysl si tohoto ?lov?ka za?ít vá?it... D?kuji...</HTML>

Laiku + Adelaide
Autor: Jouda (IP zapsáno)
Datum: 15.09.2003 00:09

<HTML>Laiku - a jak se pozná pomluva cizích názor? ?

Adelaide - když myslíš, že je zde problém a m?l by býti ?ešen, bylo by minimáln? vhodné ?íci kdo by jej m?l ?ešit a ješt? lépe p?edložit vlastní návrh k ?ešení. Jinak je to skute?n? jen emocionální výk?k neš?astné idealistky.</HTML>

re na ?lánek i odpov?di
Autor: lojza (IP zapsáno)
Datum: 20.01.2004 23:57

<HTML>Není mn? jasný , pro? kritika na ?lánek adelaide. Prost? je to její pocit , tak ho sem napsala . Ka?dej snad m??e mít pocity . Jinak , odpov?? autorovi jouda :ty se zdá se taky má? co u?it , minimáln? v psychologii.
Mo?ná to neví? , ale bylo napsáno hodn? knih a odborných studií , jak lze situaci ?e?it, tak pro? nosit d?íví do lesa , najdi si je v knihovn? a na netu .</HTML>

Re: re na ?lánek i odpov?di
Autor: Martin Mollik (IP zapsáno)
Datum: 18.03.2004 10:48

<HTML>Myslím , ?e máte pravdu ,ale vy?e?it to nebude snadné.Mimochodem máte moc p?knou stráku.</HTML>

Re: re na ?lánek i odpov?di
Autor: Iv?a (IP zapsáno)
Datum: 29.04.2004 13:13

<HTML>Hmm, vidím, ?e máte velkou zábavu jen z pomluv a ?e?ení problému typu: Pro? se ti to zdá uhozené atd. Myslím, ?e hlavním úkolem této stránky je zajímat se o problém v p?írod? a vy si tu ?e?íte spí? osobní problémy.Myslím, ?e autor tohoto textu cht?l poradit a ?e?it spole?n? situaci, která je, podle m?, velice záva?ná. Jestli máte smysl pro ?est, spolusná?enlivost tak m?j názor pochopíte.:))))</HTML>

Re: re na ?lánek i odpov?di
Autor: Iv?a (IP zapsáno)
Datum: 29.04.2004 13:18

<HTML>OOps zapomn?la jsem m?j e-mail na osobní urá?ky je ivcag@seznam.cz</HTML>Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 **   ** **   ** ******** ******** **  ** 
 **   ** **   ** **  ** **  ** ***  ** 
 **   ** **   **   **    **  **** ** 
 **   ** **   **   **    **   ** ** ** 
 **   **  **  **   **    **   ** **** 
 **   **  ** **   **    **   **  *** 
 *******   ***    **    **   **  ** 
Toto je moderované fórum. Vaši zprávu musí schválit moderátor nebo administrátor, do té doby bude skryta.


 
Máte-li dotaz nebo připomínky,
kontaktujte nás: info@ielektro.cz
 
Reklama na stránkách iElektro.cz
 
Copyright © 2001-8 iElektro.cz