Skok na hlavní stránku

Globální problémy 
Globální oteplování, naru?ování ozonové vrstvy, jaderná energie, zne?i?ťování vod, p?dy... 
?
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 17.05.2003 13:41

<HTML>Ahoj, myslela jsem, kdy? jsem na?la tyhle stránky, ?e se tady dozvím n?co o ochran? ?ivotního prost?edí a najdu zde n?jaké odkazy na dal?í zdroje, nebude p?edstírt, ?e je to moje hobby, ale pot?ebovala jsem na?erpat informace na zkou?ku z p?edm?tu Ochr. ?P. Nechce se nikoho dotknout, ale je to jakona chatu, ?koda, ?e to není web s mo?nostmi n?co se p?iu?it a najít tu kontakt na lidi, kt??í se Ekologií jako v?dou vá?n? zabývají. Neurá?ejte se, je to jen m?j dojem a t?eba není správnej, kdyby n?kdo cht?l, m??ete mi poslat odkaz na zdroj informací o ekologii, t?eba od základ? a? k problém?m. Budu ráda. Díky v?em Ahoj</HTML>

Re: ?
Autor: Jouda (IP zapsáno)
Datum: 19.05.2003 22:14

<HTML>Máš zcela pravdu, jestli to nebude tím, že "ekologii" dnes rozumí každý nedouk, ale Ekologie se musí léta a léta studovat. A ?lov?k který se tím zabývá, nehodlá trávit drahocený ?as vysv?tlováním základních nauk, které m?li mnozí aktivisté získat jako základní p?írodopisné vzd?lání na základní ?i st?ední škole p?i hodinách p?írodopisu. Další problém bude, že pod sl?vko ekologie se dá skrýt cokoliv. Spíš bych se vydal pro informace do jednotlivých p?írodov?dních obor?.</HTML>

Re: ?
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 20.05.2003 13:48

<HTML>Mrzí m? Ká?o, že t? stránky zklamaly, ale musíš brát to co je. Pakliže najdeš lepší nebo jiné, kde lze najít informace, které žádáš, klidn? sem dej na n? odkaz. Nikdo se zlobit nebude. Ono totiž vybudovat takové komplexní stránky s množstvím funkcí a informací stojí docela slušné peníze a ty já nemám. Tak tu máš k dispozici n?kolik ?lánk?, které jsou jist? pro každého návšt?vníka hodn? p?ínosné a diskuzní forum, kde se m?žeš st?etnout s lidma, kte?í bu? o problému n?co v?dí nebo se alespo? o n?j zajímají. Ve všední den sem p?ijde takových lidí okolo stovky, což si myslím je dost vysoké ?íslo a šance, že si s n?kým budeš rozum?t a vym?níš zajímavé názory.

Jestliže sháníš stránku s odkazy, co by t? mohly zajímat, zkus ekolink.cz.</HTML>

Re: ?
Autor: paja (IP zapsáno)
Datum: 21.05.2003 11:58

<HTML>dobre snasis kritiku evzene. musim te pochvalit.</HTML>Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 ******** ********    ** **   ** **  ** 
 **  ** **  **    ** ** ** ** ***  ** 
   **    **     ** ** ** ** **** ** 
  **    **      ** ** ** ** ** ** ** 
  **    **   **  ** ** ** ** ** **** 
  **    **   **  ** ** ** ** **  *** 
  **    **    ******  *** ***  **  ** 
Toto je moderované fórum. Vaši zprávu musí schválit moderátor nebo administrátor, do té doby bude skryta.


 
Máte-li dotaz nebo připomínky,
kontaktujte nás: info@ielektro.cz
 
Reklama na stránkách iElektro.cz
 
Copyright © 2001-8 iElektro.cz