Skok na hlavní stránku

Globální problémy 
Globální oteplování, naru?ování ozonové vrstvy, jaderná energie, zne?i?ťování vod, p?dy... 
T?íd?ní v N?mecku - krátký dopln?k
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 29.04.2002 01:58

<HTML>Co myslíte, kdo t?ídí víc, zápa?áci nebo východ?áci?
Ze zkušeností, co mám, t?ídí víc lidi z východu (d?leno bývalou železnou oponoou). P?i vzpomínce, jak vypadá Rumunsko a proti n?mu Francie se tomu ani nechce v??it. P?esto naprostá v?tšina N?mc? a Francouz? net?ídí v?bec nic, na druhou stranu na koleji, kde spolu žijí Ukrajinci, ?í?ani, N?mci, Slováci, Poláci (levná kolej) se t?ídí i bioodpad.

Na kolejích se ale ?asto t?ídí špatn?. Že to funguje asi obecn? dokazuje i fakt, že jsme nedávno dostali do schránek papír, kde je na nutnost t?íd?ní upozor?ováno z finan?ních d?vod? (odvoz je zapo?ítáván do nájmu). Zd?raz?uje se v n?m hlavn?, co a jak se t?ídí. Hlavn? bioodpad je vyhazován (by? do správné popelnice) v plastikových pytlích, což celou popelnici znehodnocuje a je ji nutno brát jako zbytkový odpad (nejdražší).

Na druhou stranu si ale myslím, že je to problém p?evážn? kolejí, kde množství lidí zp?sobuje anonymitu a finan?ní stimul tolik nebije do o?í. P?ed domky v?tšinou popelnice na bioodpad jsou a ke kontejner?m ?asto p?ijížd?jí auta a lidi vyhazují zvláš? sklo, papír apod.</HTML>Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 **   ** ********  ******** **   ** **   ** 
 ***  *** **   **   **   **  **  **   ** 
 **** **** **   **   **    ** **  **   ** 
 ** *** ** **   **   **    ***   **   ** 
 **   ** **   **   **    ** **  **   ** 
 **   ** **   **   **   **  **  **   ** 
 **   ** ********   **   **   **  ******* 
Toto je moderované fórum. Vaši zprávu musí schválit moderátor nebo administrátor, do té doby bude skryta.


 
Máte-li dotaz nebo připomínky,
kontaktujte nás: info@ielektro.cz
 
Reklama na stránkách iElektro.cz
 
Copyright © 2001-8 iElektro.cz